Over Blijf Groep

Wie we zijn en wat we doen

Blijf Groep helpt huiselijk geweld stoppen

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel van Blijf Groep. Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zo vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

De hulpverlening van Blijf groep is altijd gericht op het duurzaam stoppen van geweld. Daarom richten we de hulpverlening niet alleen op het slachtoffer, maar op alle leden van het gezin, inclusief de pleger van het geweld. Samen proberen we inzicht te krijgen in de onderliggende patronen van het geweld.
Blijf Groep biedt de volgende hulpverlening
 

Opvang
Voor mensen die thuis niet veilig zijn bieden we crisisopvang en begeleid wonen. Mensen die direct thuis weg moeten, kunnen terecht op het noodbed.

Ambulante hulpverlening
Blijf Groep biedt verschillende ambulante trajecten, waarbij iemand thuis blijft wonen of ergens anders verblijft. Voorbeelden van ambulante trajecten zijn de telefonische hulplijn, Oranje Huis Thuis, AWARE of hulp bij een Tijdelijk Huisverbod


Groepsaanbod
Blijf Groep biedt groepstrainingen voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen, tieners en volwassenen. Doel van de trainingen is het verwerken van ervaringen en/of versterken van de weerbaarheid.

Locaties Blijf Groep

Blijf Groep heeft 6 vestigingen in Noord Holland en Flevoland

  •     Oranje Huis Alkmaar
  •     Oranje Huis Amsterdam
  •     Oranje Huis Flevoland — Gooi en Vechtstreek in Almere
  •     Blijf Groep Haarlem
  •     Blijf Groep Wormerveer
  •     Veilig Thuis Flevoland in Almere

Meer weten over Blijf Groep?

Bekijk ons animatiefilmpje! Of kijk op www.blijfgroep.nl

Veilig Thuis Flevoland

Bijzonder onderdeel van Blijf Groep is Veilig Thuis Flevoland. Dit is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Burgers en professionals kunnen bellen voor advies of een melding doen bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies, onderzoekt, zorgt dat er hulp komt en stelt samen met hulpvragers voorwaarden op voor veiligheid en vervolg.

Klik hier voor meer informatie over de vacatures en werken bij Veilig Thuis Flevoland